VNW_Downloads

VNW

VNW

دکمه توقف و شروع دانلود

vnw_help_39

این دکمه مشخص می کند که دانلود ها ادامه یابند و یا متوقف شوند. توجه داشته باشید که در صورت توقف دانلود، آخرین دانلود در حال انجام متوقف نخواهد شد و فقط پس از اتمام دانلودها دانلود جدیدی شروع نمی شود تا زمانی که مجددا این دکمه فعال شود.

دکمه حذف دانلودها

vnw_help_30

با زدن این دکمه کلیه دانلودهای در حال انجام و یا متوقف شده حذف خواهند شد.

بازکردن محل ذخیره دانلودها

vnw_help_12

این دکمه محل ذخیره فایل ها را باز می کند. توجه داشته باشید که فایل ها پس از دانلود به صورت خودکار به محل خود منتقل می شوند و دانلودهای موجود در این پوشه با هر بار باز شدن برنامه بصورت خودکار حذف خواهند شد. از این پوشه بیشتر برای متوجه شدن موارد خرابی دانلود توسط تیم پشتیبانی استفاده می شود.

متن تعداد فایل ها در صف دانلود

vnw_help_41

این متن مجموع دانلود های در حال انجام و در صف انتظار را نمایش می دهد.

 

 
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *