گالری ویدئو

انیمیشن آزمایشی تخریب دیوار (1395)
میکس ابجکت سه بعدی با فیلم (آزمایشی 1395)
انیمیشن آزمایشی سرامیک (سال تولید : 1395)
انیمیشن آزمایشی آب دریا (سال تولید : 1394)
انیمیشن برج دیباجی ( سال تولید : 1393 کارفرما: شرکت شیوا اطلس)

 

انیمیشن ویلای شمالی ( سال تولید : 1393)
دانلود ویدئو با کیفیت بالا (حجم 35 مگابایت)
انیمیشن ساختمان های پیش ساخته شرکت دورانتاش ( سال تولید : 1392)

 

انیمیشن تبلیغاتی پنل های سه بعدی ( سال تولید : 1392)

دانلود ویدئو با کیفیت بالا (حجم 20 مگابایت)

 

 

انیمیشن معرفی طرح ماندگار ( سال تولید : 1390)
دانلود ویدئو (حجم 113 مگابایت)

 

انیمیشن 2 محصولات شرکت pipex ( سال تولید : 1390)
دانلود ویدئو (حجم 16.5 مگابایت)

 

 

انیمیشن 1 محصولات شرکت pipex ( سال تولید : 1390)
دانلود ویدئو  (حجم 5 مگابایت)

 

انیمیشن آزمایشی ریگ کردن چراغ مطالعه ( سال تولید : 1388)
Share