exibition

یک اثر یک نمایشگاه|ماموریت یا شوخی تکراری نوح

یک اثر یک نمایشگاه|ماموریت یا شوخی تکراری نوح|Exhibition of a Mission در کتاب آمده است که نوح به دستور پروردگار کشتی ای ساخت که پس از فروکش خشم پروردگار، زمین خالی از جانداران نماند. پس، از جفت جفت موجودات کره خاکی برگزید… حال پس از گذشت چندین هزار سال، ماموریتی دیگر در راه است. آنچه […]

 
Share